Blog

Column 31 maart 2015

(Original published: 31-Mar-2015)
 
 
Tijdens mijn middelbare schoolperiode in Den Haag had ik een lerares Engels die vrije vertalingen met hoge cijfers beloonde. “Keep off the grass” vertalen met “Blijf van het gras af” leverde een dikke onvoldoende op. Maakte je ervan “Niet op het gras lopen” dan resulteerde dat in een 5 en kwam je tot “Binnen de paden blijven” ging je met een 9 naar huis! Waarom dit waar gebeurde verhaal? 
 
Tussen interpreteren en vrij vertalen zijn duidelijk raakvlakken. Met enige regelmaat belt er een uitvinder met een probleem inzake een licentieovereenkomst. De licentienemer legt een bepaald artikel heel anders uit dan de licentiegever. Het beste is natuurlijk deze discussie te voorkomen door alles tot in detail te beschrijven. Een logisch gevolg is een…

CURRICULUM VITAE W.E. PIJZEL

  download

Social Networks